title
title
title
title
title
title
קבלת שבת


קבלת שבת 


פרשת 


נקבל יחד את השבת


בשיר, ברכה, חלה ויין


ערב שבת, ... באדר,  ...3.2020

בשעה 18:30 במועדון