title
title
title
title
title
title
title
מזג האוויר אצלנו / חורף
  כמה גשם ?


יום שני 1.7 מ"מ 
חודשי 3.3 מ"מ 
שנתי 3.3 מ"מ


9/10/2017 - 1.6 מ"מ


 - - - ותן ברכה על פני האדמה - - -


אפריל 2017

יום ראשון  2.4.2017 


כמויות הגשם מותאמות עם השירות המטאורולוגי


כמות הגשם החודשית בחורף 2016-2017

אוקטובר  -   2.8     מ"מ      

נובמבר   -    14.9   מ"מ     

דצמבר   -    224.3  מ"מ

ינואר      -   66.4    מ"מ

פברואר   -   15.0    מ"מ

מרץ        -   30.5     מ"מ

אפריל     -    6.6      מ"מ

מאי        -    0.1     מ"מ


מצטבר שנתי -  חורף 2016-2017  365 מ"מ 

  השירות המטאורולוגי

השמיים משתנים לעיני החקלאים


מכ"ם הגשם


השירות המטאורולוגי

  


 

 כמה קר ?


תשע"ה  /  2014  -  2015

 10.1   -    2-  מעלות

באותו תאריך נרשמו באבוקדו 5- מעלות


תשע"ד  /  2013  -   2014

                                                                         

9.12  -   0.5 -  מעלות

 

 

נתונים על חורפים קודמים


כמות הגשם התודשית בחורף 2015 - 2016

אוקטובר  -   10.7  מ"מ

נובמבר   -    32.0  מ"מ

דצמבר   -     47.6  מ"מ

ינואר      -    100.4  מ"מ

פברואר   -    169.6  מ"מ

מרץ        -   25.6   מ"מ

אפריל     -    22.7   מ"מ

מאי        -   3.8     מ"מ

מצטבר שנתי - חורף 2015-2016  328.2 מ"מ  

 


כמות הגשם החודשית בחורף 2014 - 2015 

אוקטובר  -  29.7  מ"מ

נובמבר   -  92.7 מ"מ

דצמבר   -   152.4 מ"מ

ינואר      -   153.2 מ"מ

פברואר   -   

מרץ        -   18.5 מ"מ

אפריל     -    38.0 מ"מ

מאי        -    3.0   מ"מ  

מצטבר שנתי - חורף   2014-2015    504.7 מ"מכמות הגשם החודשית בחורף 2013 - 2014

אוקטובר   -     6.0 מ"מ

נובמבר     -     0.1  מ"מ

דצמבר      -    185.  מ"מ

פברואר  -       22.3   מ"מ

מרץ      -       55.5   מ"מ

מאי        -      39.6  מ"מ

מצטבר שנתי - חורף 2013 - 2014   373.3 מ"מ

 

 

 כמות הגשם החודשית בחורף 2012 - 2013 

ספטמבר    -  

אוקטובר  -   13.0  מ"מ

נובמבר   -   79.3  מ"מ

דצמבר   -   180.4 מ"מ

ינואר      -   218.8  מ"מ

פברואר -    43.5 מ"מ

מרץ      -    3.6 מ"מ 

מאי      -     7.6 מ"מ

מצטבר שנתי:  חורף   2012 - 2013    588.1 מ"מ

 לפי נתון של מד הגשם האלקטרוני בשירות המטאורולוגי ירדו אצלנו ב-6.1  100.6  מ"מ


 על-פי הפרמטרים החדשים של השירות המטאורולוגי:  הממוצע הרב-שנתי אצלנו הוא 456 מ"מ לשנה.

 


 כמות הגשם החודשית בחורף 2011 - 2012

ספטמבר   -   44.7 מ"מ

אוקטובר   -   1 מ"מ

נובמבר    -    72.8 מ"מ

דצמבר     -   35.9 מ"מ

ינואר        -   202.1 מ"מ  

פברואר   -    165.1 מ"מ

מרץ         -      39 מ"מ

אפריל        -    0  מ"מ

 מצטבר שנתי:  חורף 2011 - 2012    565.3 מ"מ

 (בינואר היו 25 ימי גשם. זה מספר ימי הגשם הגבוה ביותר בחודש, מאז החלה המדידה באיילת, בשנת 1921) 


 

 רב שנתי 


 ממוצע חודשי רב שנתי ל-80 שנות מדידה  (1921-2000)   

נובמבר -  77 מ"מ                                                                                                                

דצמבר -  97.8 מ"מ

ינואר     -   114 מ"מ

פברואר -   86 מ"מ

מרץ     -    61 מ"מ

אפריל  -    28 מ"מ


ממוצע  רב שנתי מצטבר ל-80 שנות מדידה (2000 - 1921) 

עד סוף נובמבר  -  100 - 110 מ"מ

עד סוף דצמבר   -  175 מ"מ

עד סוף ינואר      -  289 מ"מ

עד סוף פברואר  -  370 מ"מ

עד סוף מרץ       -  436 מ"מ

עד סוף אפריל    -  453 מ"מ