title
title
title
title
title
title
מזג האוויר אצלנו / חורף
  כמה גשם ?


יום רביעי       6/12/2017      3.9 מ"מ

חודשי        5.6  מ"מ
 
שנתי          28.9  מ"מ 

רישום הגשם נעשה על-פי הנמדד בתחנה המטאורולוגית המקומית

סיכום חודש נובמבר 2017

נערך ומחושב ע"י עוזי דיסלר בהתבסס על נתוני המדידה של השרות המטאורולוגי בתחנת איילת-השחר


א. כמה גשם ?

מטר סוחף של 0.8 מ"מ החריד, ביום רביעי 29.11 את תושבי איילת והביא את כמות הגשם שירד בנובמבר 2017 לשיא שלילי של 14 מ"מ. מצטבר מתחילת העונה 24 מ"מ.

 הממוצע לחודשי נובמבר - 54 מ"מ. ממוצע מצטבר מתחילת העונה לסוף נובמבר-75.3

הביטוי באחוזים (למיטבי לכת בלבד) : לחודש זה כ-25%  . למצטבר כ-30% .

ממש איום ונורא. מסתמנת עוד שנה שחונה, מי ייתן ואתבדה.


ב.  כמה חם ?, כמה קר ?

חודש נובמבר היה טיפה חם מהממוצע.

הטמפרטורות : מקסימום-24.2  (23.7)

                          מינימום – 12.9  (12.3)

המספרים בסוגרים  (   ) הם הממוצעים לחודשי נובמבר.

 

כמות הגשם החודשית בחורף 2017-2018

אוקטובר   -  10  מ"מ

דצמבר     -  14  מ"מ

 - - - ותן ברכה על פני האדמה - - -

סיכום חודש אוקטובר

נערך ומחושב ע"י עוזי דיסלר, בהתבסס על נתוני המדידה של השרות המטאורולוגי בתחנת איילת-השחר


כמה גשם ?

החודש, אוקטובר 2017 -  10 מ"מ, כאשר הממוצע לחודש אוקטובר – 20 מ"מ. הווה אומר חודש שחון.

בשנה שעברה אוקטובר היה שחון לחלוטין עם 2.4 מ"מ בכל החודש.


כמויות הגשם מותאמות עם השירות המטאורולוגי


כמות הגשם החודשית בחורף 2016-2017

אוקטובר  -   2.8     מ"מ      

נובמבר   -    14.9   מ"מ     

דצמבר   -    224.3  מ"מ

ינואר      -   66.4    מ"מ

פברואר   -   15.0    מ"מ

מרץ        -   30.5     מ"מ

אפריל     -    6.6      מ"מ

מאי        -    0.1     מ"מ


מצטבר שנתי -  חורף 2016-2017  365 מ"מ 

  השירות המטאורולוגי

השמיים משתנים לעיני החקלאים


מכ"ם הגשם


השירות המטאורולוגי

  


 

 כמה קר ?


תשע"ה  /  2014  -  2015

 10.1   -    2-  מעלות

באותו תאריך נרשמו באבוקדו 5- מעלות


תשע"ד  /  2013  -   2014

                                                                         

9.12  -   0.5 -  מעלות

 

 

נתונים על חורפים קודמים


כמות הגשם התודשית בחורף 2015 - 2016

אוקטובר  -   10.7  מ"מ

נובמבר   -    32.0  מ"מ

דצמבר   -     47.6  מ"מ

ינואר      -    100.4  מ"מ

פברואר   -    169.6  מ"מ

מרץ        -   25.6   מ"מ

אפריל     -    22.7   מ"מ

מאי        -   3.8     מ"מ

מצטבר שנתי - חורף 2015-2016  328.2 מ"מ  

 


כמות הגשם החודשית בחורף 2014 - 2015 

אוקטובר  -  29.7  מ"מ

נובמבר   -  92.7 מ"מ

דצמבר   -   152.4 מ"מ

ינואר      -   153.2 מ"מ

פברואר   -   

מרץ        -   18.5 מ"מ

אפריל     -    38.0 מ"מ

מאי        -    3.0   מ"מ  

מצטבר שנתי - חורף   2014-2015    504.7 מ"מכמות הגשם החודשית בחורף 2013 - 2014

אוקטובר   -     6.0 מ"מ

נובמבר     -     0.1  מ"מ

דצמבר      -    185.  מ"מ

פברואר  -       22.3   מ"מ

מרץ      -       55.5   מ"מ

מאי        -      39.6  מ"מ

מצטבר שנתי - חורף 2013 - 2014   373.3 מ"מ

 

 

 כמות הגשם החודשית בחורף 2012 - 2013 

ספטמבר    -  

אוקטובר  -   13.0  מ"מ

נובמבר   -   79.3  מ"מ

דצמבר   -   180.4 מ"מ

ינואר      -   218.8  מ"מ

פברואר -    43.5 מ"מ

מרץ      -    3.6 מ"מ 

מאי      -     7.6 מ"מ

מצטבר שנתי:  חורף   2012 - 2013    588.1 מ"מ

 לפי נתון של מד הגשם האלקטרוני בשירות המטאורולוגי ירדו אצלנו ב-6.1  100.6  מ"מ


 על-פי הפרמטרים החדשים של השירות המטאורולוגי:  הממוצע הרב-שנתי אצלנו הוא 456 מ"מ לשנה.

 


 כמות הגשם החודשית בחורף 2011 - 2012

ספטמבר   -   44.7 מ"מ

אוקטובר   -   1 מ"מ

נובמבר    -    72.8 מ"מ

דצמבר     -   35.9 מ"מ

ינואר        -   202.1 מ"מ  

פברואר   -    165.1 מ"מ

מרץ         -      39 מ"מ

אפריל        -    0  מ"מ

 מצטבר שנתי:  חורף 2011 - 2012    565.3 מ"מ

 (בינואר היו 25 ימי גשם. זה מספר ימי הגשם הגבוה ביותר בחודש, מאז החלה המדידה באיילת, בשנת 1921) 


 

 רב שנתי 


 ממוצע חודשי רב שנתי ל-80 שנות מדידה  (1921-2000)   

נובמבר -  77 מ"מ                                                                                                                

דצמבר -  97.8 מ"מ

ינואר     -   114 מ"מ

פברואר -   86 מ"מ

מרץ     -    61 מ"מ

אפריל  -    28 מ"מ


ממוצע  רב שנתי מצטבר ל-80 שנות מדידה (2000 - 1921) 

עד סוף נובמבר  -  100 - 110 מ"מ

עד סוף דצמבר   -  175 מ"מ

עד סוף ינואר      -  289 מ"מ

עד סוף פברואר  -  370 מ"מ

עד סוף מרץ       -  436 מ"מ

עד סוף אפריל    -  453 מ"מ