title
title
title
title
title
title
צמיחה דמוגרפית
קליטה  וצמיחה דמוגרפית באיילת-השחר

מרכזת צוות הקליטה: יעל מאיר 052-8125333
                                                                                           


מאיה אורן גבאי חזרה לאיילת עם כפיר בעלה והילדים.
את חוויית השיבה הביתה היא מעלה בכתב.


                    


איילת-השחר רואה חשיבות בתהליך קליטת בנים.
מתוך רצון להגדיל מספרית את האוכלוסייה הקבועה ביישוב ולהצעיר אותה, לחזק את היישוב, ליצור המשכיות לישוב ולאגודה החקלאית (קיבוץ) ולאפשר קיומה של מערכת שירותים נאותה ויציבה לתושביו.
איילת-השחר רואה חשיבות בשינוי מעמד הבנים הרבים החיים באיילת-השחר לאורך שנים, מתושבים זמניים לתושבי קבע, על מנת לחזק את תחושת השייכות שלהם למקום, להגדיל את מידת מעורבותם בחברה ולאפשר להם להשפיע על אורחות חייהם.

מטרות הקליטה
לקלוט את כל מי שרואה ב איילת-השחר בית ומקום לחיות בו באורח קבע, והעומד בקריטריונים שנקבעו לקליטה, תוך העדפה והטבה לבנים ובני זוגם.  

יעדי הקליטה :
גידול היישוב לגודל מירבי לפי תמ"א 35 (נכון להיום 450 מגרשים, ובנוסף יחידות קטנות, השאיפה לעתיד היא הגדלת התמ"א ל- 650 בתי אב).
הגדלת היקף האוכלוסייה הקבועה באיילת השחר לכדי כ - 80% אוכלוסיה קבועה לפחות, ליצירת יציבות.  
הגדלת מספר החברים באגודה החקלאית והצערתה – להגדיל את מספר השותפים בערבות ההדדית ובתהליכי קבלת החלטות בקיבוץ הוותיק, וכן לשמר אמצעי ייצור, עתודות קרקע, מכסות מים.

 קהל היעד: בני הקיבוץ ובני זוגם, תושבים וותיקים באיילת-השחר וכן בנים המעוניינים לחזור לקיבוץ.

 קצב הקליטה: כ 30 – 50 משפחות בגל הראשון, (מבוסס במידה רבה על כאלה שכבר חיים במקום), ובהמשך בקצב של כ 10 משפחות בשנה. 
נכון לסתיו 2011, עיצומו של תהליך מפגשי חברים ובנים להצגת המתווה שהצוות מציע לקליטה.  
דגש על שיתוף הציבור, לשמוע את קולות החברים והבנים ולקבל משוב. 

אוגוסט 2014 - מה קורה בשטח?
התקיימה פגישה בנושא תשתיות השכונה, לעדכון והבנת החסמים שעדיין עומדים בדרך.
"דקל אחר" קיבלו את רוב האישורים להיתר תשתיות. נותר לקבל תימחור של חברת חשמל ואישור רמ"י לתשתיות.
עובדים על חיבור כביש פנימי, שיעבור מהשכונה לבריכת השחייה דרך מגרש הפטאנק.
ההסכם המשולש טרם נחתם, מה שמעכב את הפניית המשתכנים לחתימה על הסכם תשתיות.

 מאז אפריל 2012 אנחנו עדיין על הציר הנכון. ההתעניינות רבה, וקבלת החלטה להצטרף לתהליך זו החלטה קשה. יש למצוא עבודה באזור, או להמשיך לנסוע למרכז לצורך כך, לשנות לילדים סביבה חברתית ולימודית, להסתגל לפריפריה ולבחון עלויות בניה או רכישת דירה.

אנחנו, כמובן, שמחים שהבנים חוזרים הביתה ומאחלת לכל משפחות החברים לראות את ילדיהם מקימים את ביתם באיילת השחר.        


לשאלות והבהרות ניתן לפנות אל אחראית צמיחה דמוגרפית
יעל מאיר - 054-7628178 דוא"ל - kolhey@galil-elion.org.il 

נושאים נוספים בטיפול הצוות :
 1. תהליך הקבלה והקליטה - כולל קריטריונים לקליטה.
 2. הקצאת מגרשים לבנייה.
 3. תשלומים והטבות לבנים ואחרים

 חברי הצוות: יו"ר הצוות – יעל מאיר.     
מרגלית גולן, גלי חורש, אריק מרגלית, דנה רביד, איתי הרדוף, רעיה דורה, חמוטל גולן, חנה'לה ברימר ודיתה עילם.      
חברי הנהלה – מזכיר, מנכ"ל .     יועץ מקצועי – אהרון ארז.     יועץ משפטי – עו"ד יונתן גולדשטיין.   

לשאלות ניתן לפנות ליעל מאיר 054-7628178 דוא"ל – kolhei@galil-elion.org.il  

© בני משק החיים מחוץ לאיילת השחר ומעוניינים להיות שותפים לתהליך ולקבל מידע, מוזמנים לפנות לאיתי הרדוף או לדנה רביד.