title
title
title
title
title
title
ברכות להולדת הנכד והבן
מ ז ל   ט ו ב !!!

לאלה ומיכאל ארליוק
ברכות להולדת הנכד
בן לטניה ונבו אלטרמן
אח לרחלי, נעמי והראל

שמחה גדולה לכל המשפחה
רוב אושר בריאות ונחת

בית איילת-השחר