title
title
title
title
title
title
אסיפה כללית אגש"ח

אסיפה כללית - אגש"ח

יום שלישי   11/9/16   ח' אלול תשע"ו
 בשעה   19:00  - במועדון סדר היום:

דיון והחלטה בנושא הבית הסעודי.  
האסיפה תתקיים בהשתתפות מר יצחקי חן, מומחה בתחום הסיעוד שיציג נתונים כלכליים, צפי לביקוש עתידי בתחום, והסבר על האופציות השונות שנבחנו, כל זאת בהתאם לבקשת קבוצת חברים שחתמו על המכתב.
 


נא עשו מאמץ והגיעו לאסיפה, לשמוע, להשמיע ולהשפיע
עקיבא פלק - יו"ר