title
title
title
title
title
title
title
תנחומיםמשתתפים בצערם של שולה גז והמשפחה 
עם פטירתה של האם 
 פורטונה מדר ז"ל 

בית איילת השחריושבים שבעה בבית, בחצור הגלילית (מול המועצה המקומית)