title
title
title
title
title
title
דרוש/ה יו"ר לקיבוץ

מכרז פנימי

יו"ר לקיבוץ איילת השחר


ייעוד התפקיד :

 לקדם תהליכים של המגזר העסקי והחברתי של הקיבוץ, תוך ניצול משאבים נגישים, הזדמנויות בסביבה, התמודדות עם סיכונים ומכשולים. הגשמת מטרות ויעדים שהקיבוץ הציב.

 

סמכות ואחריות:

v   במישור המשפטי – לפקח שניהול המגזר העסקי והחברתי של הקיבוץ יהיה לפי חוקי המדינה (ובהתאם לפקודת האגודות השיתופיות ותקנות הקיבוץ).

v   במישור הניהולי – ליזום ולפקח שעסקי הקיבוץ מנוהלים לטובת הקיבוץ לאורך זמן.

v   במישור המוסרי – לקבוע את האתיקה הניהולית (הגבולות והערכים המרכזיים לניהול עסקי וחברתי בקיבוץ) ולפקח על התנהגות המנהלים בהתאם לאתיקה.

 

תפקידי יו"ר:

 1.    כלכלי:

v      אחריות כוללת לתוצאות המגזר העסקי של הקיבוץ.

v      אחריות גיבוש והכוונת מדיניות המגזר העסקי של הקיבוץ.

v      אחריות לגיבוש תכנית עבודה שנתית לכל המגזר העסקי ולכל פעילות עסקית.

v       בקרה רבעונית (אם צריך חודשית) על ביצוע התכנית ועדכונה בהתאם לשינויים בסביבה ובפעילות העסקית.

v      אישור מינוי מנהלים מתאימים לפעילויות העסקיות, הדרכתם, מתן ליווי וסיוע לפי הצורך.

v       הגדרת תפקיד המנכ"ל העסקי (רכז משק/מנהל עסקים): תחומי עיסוקו, סמכויותיו, אחריותו, יעדיו התקופתיים והערכת ביצועיו.

v      הערכה שנתית של ביצועי המנהלים של היחידות העסקיות כחלק משגרת הניהול.

v     אחריות לגיבוש מדיניות פיננסית ותכנית לתחום (כולל החוב לבנקים ולחברים) ובקרה על ביצוע.

v      מעורבות במו"מ עם גורמים חיצוניים.

v       פיקוח על מדיניות תשומות עבודה (כולל ניהול ומטה) ותנאי העסקה (שכר, בונוסים, אופציות,  תנאי שירות וכדו').

v      הכנת תכנית לניצול הזדמנויות בסביבה ותרחישים להתמודדות עם סיכונים.

v      חבר בהנהלה פעילה/כלכלית של הקיבוץ.

 

2.    חברתי:

v                   קידום תהליכים חברתיים בתחום הקליטה, שיוך פירות הנכסים, שיוך דירות.

v                   קביעת יעדים שנתית.

v                   קיום בקרה על תקציב הקהילה.

v                   איזון תהליכים חברתיים.

v                   כתובת לפניות חברים.

v       הגדרת תפקיד מנהל הקהילה תחומי עיסוקו, סמכויותיו, אחריותו, יעדיו התקופתיים והערכת ביצועיו.

  

3.    תחומי אחריות וסמכות:

v    יו"ר מועצת מנהלים/ועד הנהלה.

v    ממונה על כינוס מועצת מנהלים/ועד הנהלה והאסיפה הכללית.

v    אחראי על  הכנת וקביעת סדר היום במועצת מנהלים והאסיפה הכללית.

v    נציג בכיר של איילת השחר כלפי רשויות ממשלתיות, רשם האגודות והתנועה הקיבוצית.

v    כפיפות לאסיפה.

 

 

אחריות אישית: ליו"ר אחריות דירקטור ונושא משרה לפי חוק החברות החדש.

 

כישורים נדרשים/רצויים:

v       היכרות עם מערכות חברתיות וכלכליות.

v       יתרון - רצויה היכרות עם מערכות אזוריות.

v       יכולת ארגון וניהול.

v       דיסקרטיות, לויאליות ויושרה.

v       יכולת עבודה בצוות.

v       תקשורת בינאישית טובה.

 

 היקף משרה: יום בשבוע 

קדנציה: שלוש שנים.

תהליך בחירה: הצעת מש"א וצוות איתור, המלצת מועצת המנהלים ובחירה בקלפי.

 

לידיעתכם : יש להגיש מועמדות עד לתאריך ה- 3.5.16 – פניות שיתקבלו לאחר התאריך הנקוב לא תתקבלנה.

 

 

חברים המעוניינים בתפקיד מתבקשים לפנות למשאבי אנוש
 masha@ayelet.org.il