title
title
title
title
title
title
דרושות חברות, דרושים חברים


דרושים לועד ההנהלה
מועצת מנהלים 
 שלנו - באיילת השחר 


דרושים/ות חברים/ות רציניים/ות, נציגים/ות ציבור -  לוועד ההנהלה ולמועצת המנהלים

כללי: 
לקראת סיום כהונתם של נציגי הציבור: אסא אפק ומיטל טוקר, אנו פונים לחברים/ות המעוניינים/ות להגיש את מועמדותם/ן ולקחת חלק בהנהלה. 
סה"כ 2 חברי/ות אגש"ח

דרישות התפקיד:
• הופעה סדירה לישיבות הנהלת הקהילה.
• השתתפות פעילה והכרת הנושאים שעל סדר היום.

כישורים נדרשים:
• הבנה של מערכות ארגוניות כלכליות וחברתיות.
• מעורבות בתחומים ארגוניים וקהילתיים.
• ניסיון ניהולי – יתרון.
יושרה ואמינות ציבורית.
• דיסקרטיות.

קדנציה: שלוש שנים.
תהליך בחירה: המלצת מועצת המנהלים לאסיפה, אישור המועמדים באסיפה והעברה לבחירה אישית בקלפי.חברים המעוניינים בתפקיד מתבקשים לפנות בכתב עד לתאריך 15.11.2017 לסיוון שושני - משאבי אנוש: masha@ayelet.org.il