title
title
title
title
title
title
אסיפה - נופי איילת
אסיפה כללית - "נופי –איילת"

ביום חמישי 2/3/2017  ד' אדר תשע"ז
בשעה – 20:00 במועדון

סדר היום:
1. אישור "ברית פיקוח" – כרואה החשבון של האגודה.
2. אישור המשך כהונתו של גל סער כיו"ר האגודה.
3. אישור תקציב האגודה 2017.
3. הודעה על עזיבה מהאגודה – דורון רבחיא. 

 דף הסבר ותקציב האגודה חולקו בתאי הדואר 

 אנא עשו מאמץ והגיעו לאסיפה , לשמוע , להשמיע ולהשפיע .

 אלון אדרת – מנהל האג"מ