title
title
title
title
title
title
יו"ר ועדת ביקורת
מכרז פנימי  -   יו"ר ועדת ביקורת
כללי: 
ועדת ביקורת כוללת יו"ר ובין 2 – 4 חברי קיבוץ נוספים.

דרישות התפקיד:
• ניהול מערך הביקורת הפנימית בקיבוץ.
• קשר עם מבקר הפנים וחברי הוועדה וכן הענפים המבוקרים .
• השתתפות והכרת הנושאים שעל סדר היום.
• יו"ר לא יכהן בתפקידי ניהול נוספים ולא יהיה חבר בוועדות נוספות.
• יו"ר ועדת ביקורת לפי שיקול דעתו רשאי להשתתף בישיבות ועד הנהלה/ מועצת מנהלים כמשקיף בלבד.

כישורים נדרשים:
• רצוי ניסיון במילוי תפקידים ציבוריים.
• ידע בתחום הפיננסי והכלכלי.
• הכרת נהלי הקיבוץ והמבנה הארגוני.
• יכולת ביטוי בכתב ובע"פ.
• בעל יושרה ואמינות ציבורית.
• דיסקרטיות.

קדנציה: שלש שנים.
היקף משרה: כ - 8 שעות שבועיות
• התפקיד הוא בגמול.

תהליך בחירה:
א. המלצת מועצת המנהלים לאסיפה על המועמדים המומלצים.
ב. אישור המועמדים המומלצים ע"י האסיפה.
ג. בחירה אישית בקלפי.

מועמדים המעוניינים בתפקיד, מתבקשים להגיש למשאבי אנוש את פנייתם בכתב
ניתן גם לדוא"ל masha@ayelet.org.co, עד לתאריך ה- 28.2.2016 .