title
title
title
title
title
title
title
תוצאות הקלפי מ - 8.4

ק ל פ י -  8.4.16

                            בעלי זכות הצבעה 308, סה"כ מצביעים 153


 

1.   חבר למועצת מנהלים: נבחר רם ששון
      רם ששון - 68,   גרשון אפק - 55,   נמנעים - 30

2.   בחירת יו"ר: שי גרוסמן לא נבחר (לא קיבל את הרוב הדרוש). 

3.  יו"ר ועדת ביקורת: נבחר בני דורה.
      בעד -113, נגד - 33, נמנעים - 7 

4. עדכונים בהסדר הפנסיה - העידכונים אושרו ברוב גדול. 
        בעד - 130 נגד - 16 - נמנעים


                             

                            צוות הקלפי 

                                 משה שפיצר – מ. קהילה