title
title
title
title
title
title
קלפי 15/9/2017

ק ל פ י

       

ביום שישי 15/9/2017 כ"ד אלול תשע"ז 

 בין השעות - 17:00- 8:00

 בחדר הישיבות
הנושאים:


בחירת מנכ"ל עסקים
המועמדים – שלמה רווח ויעל בנג'ו.

יבחר/תבחר המועמד/ת שצבר/ה את מירב הקולות ובלבד שצבר/ה מעל שליש (1/3) מקולות המצביעים.


קבלת מועמדים לחברות בקיבוץ

  • משפחת אדם (גילי ואביעד) 
  • משפחת ידיד (אורלי ואיתמר) 
  • משפחת עילם (עדית ויובל) 
הקבלה לחברות מותנית ברוב של שני שליש (2/3) מבין המצביעים.


בית העם
הסכמה עקרונית של קיבוץ איילת-השחר 

להעברת מבנה וקרקע בית העם לרשות המועצה האזורית הגליל העליון, 

וזאת בכפוף לגיבוש הסכם מפורט להעברת בית העם 

אשר יובא אף הוא לאישור האסיפה/קלפי.

 
בואו להצביע ולהשפיע! 


 צוות הקלפי 

דנית קמעו – מ. קהילה