title
title
title
title
title
title
title
קלפי 23.6.2017

ק ל פ י

       

 ביום שישי – 23.06.17

 בין השעות - 17:00- 8:00 

 יתקיים קלפי במועדון לחבר בחירת רכזת מערך הגימלאים באיילת השחר –
מתמודדות: דגנית פישר, מועמדת בהמלצת ההנהלה
               אריאלה שדה, מועמדת עצמאית.
המועמדת בעלת מספר הקולות הגבוה ביותר תיבחר ובלבד שקבלה 30% מקולות המצביעים.


בחירת יו"ר ועדת צרכים מיוחדים – גדעון פלס – עליו לזכות ב50% +1 מקולות המצביעים.


בחירת נציגי ציבור לוועדת צרכים מיוחדים.
מתמודדים: אביבה אלף, צור בשארי, חומי יזרעאלי, הגר הלוי – יבחרו השלושה שיקבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר.


בחירת חברי הנהלת לקרן מילואים: ג'ף אשנר, שירה אשתר, מיריק לנדסמן, גל סער ויזהר שפר.
ניתן להצביע עבור כל חמשת המועמדים.
יתקבלו אלו שקבלו 30% מכלל המצביעים. 


                                    בואו להצביע ולהשפיע! 


 צוות הקלפי דנית קמעו – מ. קהילה