title
title
title
title
title
title
אסיפה בנושא תב"ע - אגש"ח
אסיפה כללית אגש"ח

נדחית למועד אחר


סדר היום:
אישור התב"ע המוצעת של קיבוץ איילת-השחר
לשם העברה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה. 

אנא עשו מאמץ והגיעו לאסיפה, לשמוע, להשמיע ולהשפיע

יובל נעמני, נחום דוד