title
title
title
title
title
title
title
ניצה חי ז"ל
ניצה חי  ז"ל

 יושבים שבעה בבית המשפחה  

עם סיום השבעה, 
נעלה לקברה של ניצה 

ביום א', כ"ב תמוז, 16.7.17  בשעה 10:00

 המשפחה