title
title
title
title
title
title
title
לדיירי שכונת הוואדי
זהירות! זיהום אויר!!!

ענני ריח מכיוון הרפת מגיעים לאזורינו.
היכנסו לדירות למשך שעות הבוקר והערב.

ניפגש כשיעבור המפגע.

דיירי שכונת הוואדי