title
title
title
title
title
title
title
הקמת צלחת לשידורי לוויין בקיבוץ

כתבה המתעדת את הקמת הצלחת לקלייטת שידורי הלווין על גג חדר האוכל בקיבוץ. (1992)
חומי יזרעאלי מלווה את התהליך.