title
title
title
title
title
title
אסיפת חברים - אגש"ח

אסיפה כללית אגש"ח


ביום ראשון  28.5.2017   ג' בסיון 

 בשעה – 19:00- במועדון על סדר היום: 


 • אישור צוות קלפי (רחל לביא, אילנה בצלאל, אתי זמיר, אסתר ארז, לאה בארי). 

 שימו לב !!! 

הקלפי יתקיים ביום ו' 2.6.2017 


• אישור העברה לקלפי של מועמדים לחברות: תלם ויפעת גלילי. 

• אישור העברה לקלפי – קדנציה נוספת לרבקה זמיר, מנהלת הכספים. 

• הצגת ביצוע התקציב לשנת 2016. 


 בברכה,    

דנית קמעו- מנהלת הקהילה