title
title
title
title
title
title
תמונות הדמייה
תמונות הדמיה של הבית הסיעודי המתוכנן



מבט מהדשא המרכזי לכיוון מערב:



חדר האוכל של הבית הסיעודי:












חדר מגורים:
                          שרותים:
                                                                                      
        











ההדמיות