title
title
title
title
title
title
השבוע בגאי"ה

יום א' 
9:15    התעמלות
10:30  מפגש עם: איתי זמיר על הרפת
יום ב' 
9:00   ארוחת בוקר מפנקת לכלל הגמלאים
10:30 תנ''ך עם: גאולה
יום ג'
 9:15   התעמלות
10:30  סבא מספר - מפגש עם גן ברושים
11:00  מפגש עם מיכל בן-שלום לנדסמן על עבודתה.
יום ד' 
10:00 חדר-יצירה
18:00 מועדון ערב - "מבשלים שלום"
יום ה' 
9:15   התעמלות
10:30 אקטואליה עם נחום דוד בנושא הרמב''ם - לבקשתכם!