title
title
title
title
title
title
אסיפה כללית - אגש"ח
אסיפה כללית אגש"ח

ביום שני  7.8.17 
בשעה 18:30 במועדון . 
 
סדר היום:
1. אישור צוות קלפי (רחל לביא, אילנה בצלאל, אתי זמיר, אסתר ארז, לאה בארי).
במידה והאספה תחליט להצביע, יתקיים הקלפי ביום ו' 18/08/2017. 

2. דיון עקרוני בהעברת בית העם לרשות המועצה האזורית.
מוזמנים מנכ"ל המועצה ומהנדס המועצה. 

אנא עשו מאמץ והגיעו לאסיפה , לשמוע , להשמיע ולהשפיע 

בברכה, עקיבא פלק- יו"ר, דנית קמעו- מנהלת קהילה.