title
title
title
title
title
title
לכל הגימלאים ולמעוניינים נוספים

לכולם שלום ושנה טובה,
מצורף קישור לכל הפעילויות באזור דרום הגליל.
המידע מפורט ביותר וניתן להתקשר ולקבל מידע על כל פעילות, מפגש, חוגים וכו'.
במידעון - רשימה של אנשי קשר בכל תחום ותחום.