title
title
title
title
title
title
תוצאות הקלפי
ק ל פ י
מיום שישי – 17.03.2017 


בעלי זכות הצבעה - 304 
סה"כ מצביעים-192  

משפחת יוסף - חן (סער) ואורן     בעד - 181, נגד - 11 
משפחת סונגו - שירלי ורן      בעד- 178, נגד 14 
משפחת גבאי מאיה (אורן) וכפיר    בעד - 185, נגד - 7

משפחת אליאס- עדי (שבתאי) בעד 125, נגד - 63
 4 - פסולים (שאינם נספרים) 

כולם עברו
            

בשעה טובה לחברים החדשים - ולנו !


 צוות הקלפי, דנית קמעו – מ. קהילה