title
title
title
title
title
title
השבוע בגאי"ה

השבוע לא יתקיים חוג נגרות ביום רביעי, אפשר לבוא להמשיך לצבוע. 

מוצרים שנצבעים ואינם קשורים לחוג, יחויבו בנפרד. 

גם חוג קרמיקה לא יתקיים ביום שלישי בגלל הטיול.

להתראות דבורה