title
title
title
title
title
title
מזל טוב !
מ ז ל  ט ו ב 
לזאבה משלי
להולדת הנין - דן 

נכד לרון ורחל משלי
בן לעוז ואפרת
 אח לנועה 

ברכות חמות למשפחה 
איחולים של אושר, שמחה, ונחת 
 
מבית איילת השחר