title
title
title
title
title
title
הטיול המזמר מתבטל!
לידיעת הגמלאים/יות

הטיול מתבטל עקב מיעוט נרשמים!להתראות, הצוות