title
title
title
title
title
title
חברנו יגאל לנדסמן נפטר

חברנו 


 יגאל לנדסמן נפטר 

יושבים שבעה בביתם של יגאל ותלמה 
משעה 10:00 ועד 13:00 בצהרים 
ומשעה 16:00 עד 21:00 בערב

המשפחה