title
title
title
title
title
title
התרמת דם
התרמת דם


התקיימה ביום ראשון 16/7 במועדון


כל הכבוד!  נתרמו 33 מנות 
תודה גדולה לתורמות ולתורמים!

ארלט והצוות + מד"א