title
title
title
title
title
title
מזל טוב לאבנר ניר
מ ז ל  ט ו ב !

לאבנר ניר ולעפרה ניר - להולדת הנכדה
בת לגדי וקים ניר
אחות לעומר

ברכות חמות, שפע אושר, חום ואהבה,
וחיבוק גדול לנכדה והבת האהובה 

שמחים בשמחתכם,
בית איילת-השחר