title
title
title
title
title
title
אסיפה כללית - אגש"ח

אסיפה כללית אגש"ח

 ביום שלישי ט' בשבט 15.1.2019 

 בשעה 19:00 - במועדון 


 סדר היום:


1. תכנית 2019 

 2. אישרור ועד הנהלה 
עקיבא פלק- יו"ר, דנה יוסף - מנהלת קהילה.