title
title
title
title
title
title
אסיפה כללית - אגש"ח

אסיפות כלליות אגש"חים

 

ביום ראשון   10.9.17,  י"ט אלול תשע"ז

בשעה –19:00 במועדון 


סדר יום האסיפות: 


אסיפה מס' 1 קיבוץ איילת-השחר אגודה שיתופית:

• הצגה ואישור של דוחות כספיים (מאזן) קיבוץ איילת-השחר אגודה שיתופית לשנת 2016.  

• אישור נציגי הקיבוץ בתאגידים חיצוניים. 

• אישור משרד רו"ח ברית פיקוח כמשרד רו"ח של האגודה לשנת כספים 2017.

• דיווח על שכר מנהלי הקיבוץ.


 אסיפה מס' 2 חקלאי אילת השחר אגש"ח בע"מ: 

• הצגה ואישור של דוחות כספיים (מאזן) חקלאי איילת-השחר אגש"ח בע"מ לשנת 2016. 

• אישור משרד רו"ח ברית פיקוח כמשרד רו"ח של האגודה לשנת כספים 2017. 


אסיפה מס' 3 קרן מילואים קיבוץ איילת-השחר אגודה שיתופית: 

• הצגה ואישור של דוחות כספים (מאזן) קרן מילואים לשנת 2017. 

• אישור משרד רו"ח ברית פיקוח כמשרד רו"ח של קרן המילואים לשנת כספים 2017. 


הדוחות הכספיים של שלש האגודות נמצאים במזכירות (אצל שובל). 

ניתן לעיין בהם שם. 


אנא עשו מאמץ והגיעו לאסיפה  


 בברכה,  

יובל נעמני-מנכ"ל, דנית קמעו-מנהלת קהילה, 

רבקה זמיר-מנהלת כספים, גל סער- יו"ר קרן מילואים.