title
title
title
title
title
title
title
שקיות מתכלות
שקיות מתכלות
לפחים החומים

מומלץ לשימוש, ומקל על הפינוי ועל מפגעי הריח


מעתה, ניתן לרכוש חב' שקיות, גם כאן, באיילת השחר:

1. אצל דיצה, בספריה - חיוב בתקציב
2. טלפונית מול המועצה (היחידה הסביבתית או מח' תברואה) - חיוב באמצעות כרטיס אשראיתודה על המאמץ ובהצלחה לכולנו


בשאלות בנושא - ניתן לפנות לאיריס נעמני