title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / ספטמבר 1 2017

הסתיו כבר הגיע לגבעת "אבו ריש", הנמצאת בין שטחי האבוקדו. 
שרביטי החצב, זוקפים ראשם מעל לשדות הקוצים היבשים ובודקים האם נצפים באופק סימני גשם, כדי שיוכלו להתגאות בזמן הקרוב גם בעליהם הירוקים שיפרצו כלפי מעלה...
ואנחנו, המגלים אותם בצאתנו לעבודת יומנו באבוקדו, מצטרפים אליהם מידי בוקר בתפילה לשנה טובה, ברוכת גשמים...
"זקני צפת" אומרים שחצב ששרביטו ארוך, וככל שיתארך, מעיד על שנה עם כמויות גדולות של גשם. 
והם מוסיפים לאמר: "כשיורד גשם, סימן שהגשם הגיע".
ואנחנו נוסיף: מי ייתן ותהא זו שנה רוויית גשם... שנה טובה לכלנו!
כתב: זהר בר-נץ