title
title
title
title
title
title
קבלת שבת


קבלת שבת 

פרשת לךְ לךָ 

 והפעם: אברהם גם הוא היה פליט 

   

 נקבל את השבת בשיר, ברכה, חלה ויין ערב שבת 

 

ערב שבת, י"א חשון תשע"ט, 19.10.2018

בשעה 18:30 במועדון