title
title
title
title
title
title
title
מזל טוב למשפחת תירוש
מזל טוב!!!

למרים ומוטי תירוש
לנישואי הבן זיו עב"ל ליאת

ברכות חמות למשפחות תירוש והוניג 
ראו רק שפע אור, נחת ואושר בביתכם
 
מבית איילת-השחר