title
title
title
title
title
title
מזל טוב להולדת הנכד
מזל טוב !!!

לאראלה שי
להולדת הנכד
בן לזאבי ואורלי ואח לבת ניצן
נכד ונין למשפחת ישראלי בכפר בלום

שפע ברכות לכל המשפחה הרחבה,
שימלא ביתכם אושר, נחת, אור ושמחה!

בית איילת-השחר