title
title
title
title
title
title
מזל טוב להולדת הנכד
מזל טוב
לג'ף אשנר 
להולדת הנכד
בן לאתי ועידן אשנר
אח לאור וליובל


שפע ברכות לכל המשפחה הרחבה,
שימלא ביתכם אושר, נחת ושמחה!

בית איילת-השחר