title
title
title
title
title
title
מזל טוב להולדת הבת והנכדה
מ ז ל  ט ו ב !

לשולה וישראל גז להולדת הנכדה
בת לדורון ונעמה גז
אחות לאלה ונוגה

ברכות חמות לאושר, נחת ושמחה,
עם התינוקת, הבת והנכדה החדשה...

מבית איילת-השחר