title
title
title
title
title
title
מזל טוב למגדה קנטרובסקי
מ ז ל  ט ו ב !

למגדה קנטרובסקי-להולדת הנין
נכד לחנה וקרלוס גולדברג
בן בכור ללוטן ואלה, בשדה אליעזר

ולמשפחות כנר וגולדברג
שפע איחולים לבביים של שמחה,
אושר, אור, אהבה והרבה נחת

מבית איילת השחר