title
title
title
title
title
title
מזל טוב להולדת הנכדה
מ ז ל  ט ו ב!!!

לעדנה אדרת להולדת הנכדה
בת לאיילת ומוטי  בחיפה
אחות  לרומי

ולכל המשפחה הענפה
ברכות חמות ולבביות
של אושר, שמחה, אור, חיוכים
אהבה והרבה נחת

מבית איילת השחר