title
title
title
title
title
title
מזל טוב להולדת הנכד

מ ז ל   ט ו ב !


לדורית ומשה שליט 

להולדת הנכד יונתן   


בן לנטע ונמרוד שליט

בקיבוץ מזרע


שפע ברכות לכל המשפחה,

רוב אושר בריאות ונחת 


מבית איילת-השחר