title
title
title
title
title
title
חידת השבוע 2 / ינואר 2018
במסגרת החידות "הכר את קיבוצך" -
מבנה צנוע, אי שם בפינה,
כמעט נסתר, אך נראה בתמונה.
היכן מסתתר? לשם מה הוקם? למה משמש?
כל אלה בתשובה נבקש!