title
title
title
title
title
title
דרושים/ות להנהלה חברתית

להנהלה החברתית דרושים נציגי/ות ציבור 

 עם הודעתם של בני קליין וטובה ברוק על רצונם לסיים תפקידם בהנהלה החברתית, מוצע מכרז זה לציבור. 
 סה"כ 2 חברים/ות. 

דרישות התפקיד: 
 • הופעה סדירה לישיבות ההנהלה החברתית  
• השתתפות פעילה והכרת הנושאים שעל סדר היום.  

כישורים נדרשים: 
• הבנה של מערכות חברתיות כלכליות.  
• מעורבות בתחומים קהילתיים. 
• בעל/ת יושרה ואמינות ציבורית. 
• דיסקרטיות. 

 קדנציה: שלוש שנים. 
 תהליך בחירה: המלצת מועצת המנהלים לאסיפה, אישור המועמדים באסיפה והעברה לבחירה אישית בקלפי.  

חברים המעוניינים בתפקיד מתבקשים לפנות בכתב 
עד לתאריך 15/7/2018 לגלי רביד - משאבי אנוש: masha@ayelet.org.il