title
title
title
title
title
title
חזרה ליום העצמאות
חזרה ליום העצמאות

ביום חמישי 12/4  בשעה 17:00
ניפגש כולנו בשמחה בחדר האוכל
לחזרה על השיר הקהילתי שכולנו
נשיר ביחד בחגיגת יום העצמאות.

הביאו אתכם את דפי המילים
שחולקו בתאי הדואר
וכך נשאיר קצת יותר עצים ביערות הגשם.

להתראות, הצוות!