title
title
title
title
title
title
חברנו דוד נווה נפטר
חברנו
 דוד נווה 
נפטר

 ההלוויה נערכה ביום ראשון 
 
משפחת נווה יושבת שבעה
  בביתה של חנה אג'ואלוס
ובביתה של סאלי נווה