title
title
title
title
title
title
מזל טוב לארנון קפלן
מ ז ל   ט ו ב
לארנון קפלן- להולדת הנכדה גיא 
בת לדור ויסמין - בקיבוץ מענית 
אחות - לרון

ברכות לכל המשפחה 
לאושר, שמחה, חיוכים
והרבה נחת
מבית איילת השחר