title
title
title
title
title
title
קבלת שבת
לכה דודי, לקראת כלה ...
קבלת שבת  - פרשת קרח  
והפעם: ביקורת, תוכחה והאהבה שביניהם  


נקבל את השבת

 

בשיר, ברכה, חלה וייןערב שבת, כ"ו סיוון 28.6.2019


בשעה 18:30 במועדון