title
title
title
title
title
title
לזכרו של עוזי דיסלר ז"ל
לזכרו של של עוזי דיסלר ז"ל, עוזי מספר על השתתפותו במלחמת ששת הימים כקצין ארטילריה במסגרת תעוד לוחמי מלחמת ששת הימים שבוצע על ידי משרד לנושא מורשת וההסתדרות הציוני, 
בסרט מספר עוזי על:
תיאור הילדות,
מלחמת העולם השנייה בתל אביב,
מלחמת השחרור באיילת השחר,
השרות בצה"ל,
מלחמת ששת הימים
מלחמת יום הכיפורים