title
title
title
title
title
title
יצירת קשר

מזכירות   הקיבוץ  04-6932111
אירוח גלילי (חדרי אירוח)  04-8169661

מנהלי הקהילה:
דנה יוסף  (אגש"ח)    mazkir_ay@ayelet.org.il  
איתמר גולן  (אג"מ - נופי איילת)    mazkir_na@ayelet.org.il

מנכ"ל אגש"ח - שלמה רווח      
 
ארכיון איילת-השחר
נועה הרמן
טלפון בארכיון   04-6932217 
מייל  archives.ayelet@gmail.com
ארכיון בפייסבוק


אתר האינטרנט 
כרמלה בר-נץ   052-8348133    carmelabarnetz@gmail.com
איריס נעמני    052-3668838  

אירוח גליליקישורים בפייסבוק :  

חדרי אירוח / איילת השחר - אירוח גלילי   -  כאן


קבוצה  -  איילתים

גימלאי איילת-השחר - גאי"ה   

קבוצה - מתנדבים - ayelet hashahar