title
title
title
title
title
title
יצירת קשר


מנהלי הקהילה
 דנית קמעו   (אגש"ח)    054-5248363                 mazkir_ay@ayelet.org.il  
אלון אדרת (אג"מ - נופי איילת)   052-8513783      mazkir_na@ayelet.org.il


ארכיון איילת-השחר
נועה הרמן.
טלפון בארכיון   04-6932217 
מייל  archives.ayelet@gmail.com
ארכיון בפייסבוק


אתר האינטרנט 
כרמלה בר-נץ   052-8348133    carmelabarnetz@gmail.com
איריס נעמני    052-3668838      

קישורים בפייסבוק :  

קבוצה  -  איילתים

גימלאי איילת-השחר - גאי"ה   

קבוצה - מתנדבים - ayelet hashahar