title
title
title
title
title
title
יצחק לנדסמן ז"ל
חברנו 
יצחק לנדסמן
 נפטר
ההלוויה התקיימה ביום ראשון 


 לאור הנסיבות וההגבלות, 
לא מתאפשר להגיע לניחום אבלים.

משתתפים בצערה של המשפחה
בית איילת-השחר