title
title
title
title
title
title
תוכנית השבוע של גאי"ה
תוכנית שבועית לגימלאים/יות
27/9-1/10


יום ראשון
ערב יום כיפור

יום שני 
יום כיפור

יום שלישי
 10:00- 12:00 פתוח למפגש קפה ופעילות חופשית
 10:30 - הפרלמנט של ברלה 

יום רביעי
10:00- 12:00 פתוח למפגש קפה ופעילות חופשית

יום חמישי
10:00- 12:00 פתוח למפגש קפה ופעילות חופשית

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
בימים א , ג, ה - בשעה 12:00 חלוקת אוכל בחמגשיות

שבוע טוב, גמר חתימה טובה!