title
title
title
title
title
title
תנחומים לנעמי פרבר
משתתפים בצערה של נעמי פרבר
במות עליה אמה.

ההלוויה התקיימה ביום ראשון.

נעמי יושבת שבעה בבית הוריה בתל אביב.
הגעה לניחום אבלים, יש לתאם עם נעמי.