title
title
title
title
title
title
מועדון הערב של גאי"ה / שנת תשפ"א
רצף הפעילויות של מועדון הערב לשנת תשפ"א / 2020-2021
ספטמבר
3.9 - מפגש עם ניצה בן שלמה - שירי "בראשית" של משוררים שונים והשתקפות תהליכי הבריאה עפ"י התנ"ך בתוכנם.
10.9 - עם זאבית דרומי על פעילות בית וותיקי הגליל (העמותה) בימי קורונה.