title
title
title
title
title
title
ממלאי תפקידים באיילת השחר
ממלאי תפקידים באיילת השחר

מנהלי קהילה
דנית קמעו (אגש"ח) -  054-5248363
אלון אדרת (אג"מ - נופי איילת) 052-8513783


מנכ"ל - שלמה רווח      052-3668812

רב"ש - מוטי סונגו 052-3668898

יו"ר אגש"ח - עקיבא פלק 054-5640959

יו"ר נופי איילת - גל סער 052-3770666

רווחה -  חן ולדמן  - 052-3792244
               גיל קנטור, עו"ס מועצה   054-5837808

ריכוז קשישים - דגנית פישר 052-8513766

משאבי אנוש - סיוון שושני  050-4546045

מנהלת כספים  -  רבקה זמיר 052-3770544

חינוך
מערכת הגיל הרך - פוקי    052-8702088
החינוך הבלתי פורמלי - לבנת גלילי 052-6689159